top

Loading high quality images

BIM PRO VN CO.,LTD
phone

15
TH 01

NHỮNG HOẠT ĐỘNG KÝ KẾT & HỢP TÁC BIM PRO VN CO.,LTD VỚI DOANH NGHIỆP & TRƯỜNG HỌC

Với phương châm : "Chia sẻ, Hợp tác và Cùng nhau Thành công" nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có cơ hội được tiếp cận công nghệ BIM cho các lĩnh vực Xây dựng, Nhiệt lạnh và Môi trường, hằng năm BIM PRO VN Co.,LTD triển khai ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường Đại học trong việc tư vấn, hợp tác và trao các suất học bổng cho sinh viên. 

19
TH 08

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CỤM BƠM HÚT MÀNG

CỤM BƠM HÚT MÀNG Là một trong những ứng dụng của BIM vào ngành Môi trường. BIM PRO VN tự hào giới giệu sản phẩm đã liên kết với các doanh nghiệp kết hợp công cụ Clound nhắm tối ưu hóa việ trao đổi giữa khách hàng và sản phẩm.


CAO TRUNG HAU (Mr.)
Director - Facebook
+84 0969 107 846
bimprovn.com@gmail.com

Tư vấn   : 02.822.434.646
Kỹ thuật : 02.822.484.646