top

Loading high quality images

BIM PRO VN CO.,LTD
phone

Quyết định 381/QĐ-BCĐ BIM ngày 28/04/2017 Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017

View: 808
Ngày 28/04/2017, Trưởng Ban chỉ đạo BIM đã ra Quyết định số 381/QĐ-BCĐBIM Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Tải về 
Đang tải bình luận,....


CAO TRUNG HAU (Mr.)
Director - Facebook
+84 0969 107 846
bimprovn.com@gmail.com

Tư vấn   : 02.822.434.646
Kỹ thuật : 02.822.484.646