top

Loading high quality images

BIM PRO VN CO.,LTD
phone

TRIỂN LÃM - FAMILY MÔI TRƯỜNG

SHOWROOM - FAMILY ENVIRONMENT
TRIỂN LÃM - FAMILY MÔI TRƯỜNG
 
 


 
** BIM PRO VN TRAINING CENTER ** - BIMPROVN.COM
BIM PROFESSIONAL VIET NAM CO.,LTD - MST : 0314260023
PRO. TRAINING - CONSULTING & DESIGN 3D/4D/5D BIM - VR&AR- CFD

HOTLINE : 0969 107 846 Mr Hau
Technicians : 02822.434.646
Counselors : 02822.484.646


▶▶▶ TB (HCM CS1) : 54 Hiệp Nhất , Phường 4, Quận Tân Bình.
Bản đồ : https://goo.gl/maps/pPCFufk9VuE2

Cao Trung Hau (ME.) - Director at BIM PRO VN CO.,LTD
Certificate about BIM Trainners by Queen’s University Belfast
Co. Founder BIM VIET NAM COMMUNITY
Founder BIM PRO VN TRAINING CENTER
Founder CONG DONG REVIT PRO
Lecturer at Faculty Of Heat and Refrigeration Engineering of IUH

A 54 Hiep Nhat St., Ward 4, Dist. Tan Binh, HCMC
E Bimprovn.com@gmail.com
M +84 969 107 846
W http://bimprovn.com ;http://edu.bimprovn.com ; http://caotrunghau.com
F https://www.facebook.com/me.caotrunghau
Youtube Bim Pro Vn Training Center :
https://www.youtube.com/channel/UCW_Jcy_w0IfhzKG9MYVg0Ew
Youtube Ths Cao Trung Hậu : https://www.youtube.com/channel/UCgm6dTCcrIvjWsph7sRFj6w

Ủng hộ kênh : https://nhantien.momo.vn/bimprovn 
Đang tải bình luận,....


CAO TRUNG HAU (Mr.)
Director - Facebook
+84 0969 107 846
bimprovn.com@gmail.com

Tư vấn   : 02.822.434.646
Kỹ thuật : 02.822.484.646