top

Loading high quality images

BIM PRO VN CO.,LTD
phone

31
TH 08

ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN VỀ LOD (LEVEL OF DEVELOPMENT)

1. Lod 100 : Là yếu tố sản phẩm đồ họa 3D được hoạt động trong sản phẩm đó dưới dạng hệ thống chung, hoặc là kết cấu khối lượng tương đương, kích cỡ, hình dạng, vị trí và hướng đi. Thông tin ký tự cũng có thể bị ảnh hưởng đến yếu tố sản phẩm 3D.  2. Lod 200 : Là yếu tố sản phẩm đồ họa 3D được hoạt động trong sản phẩm đó dưới dạng hệ thống chung, đối tượng hoặc kết cấu khối lượng chung tương đương, kích cỡ, hình dạng, vị trí và hướng đi. Thông tin kí tự cũng có thể bị ảnh hưởng đến yếu tổ sản phẩm 3D.  3. Lod 300 : Là yếu tố sản phẩm đồ họa 3D được hoạt động trong sản phẩm đó dưới dạng hệ thống, đối tượng cụ thể hoặc là kết cấu trong 1 quy trình của khối lượng, kích cỡ, hình dạng, vị trí và hướng đi. Thông tin ký tự cũng có thể bị ảnh hưởng đến sản phẩm 3D. 4. Lod 350 : Là yếu tố sản phẩm đồ họa 3D được hoạt động trong sản phẩm đó dưới dạng hệ thống, đối tượng cụ thể hoặc là kết cấu trong 1 quy trình của khối lượng, kích cỡ, hình dạng, hướng đi và và làm phân cách với những hệ thống xây dựng khác. Thông tin ký tự cũng có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tổ sản phẩm. 5. Lod 400 : Là yếu tố sản phẩm đồ họa 3D được hoạt động trong sản phẩm đó dưới dạng hệ thống, đối tượng cụ thể hoặc kết cấu trong 1 quy trình của kích cỡ, hình dạng, vị trí và hướng đi với những chi tiết, chất liệu, kết cấu, và thông tin cài đặt, thông tin ký tự cũng có thể bị ảnh hưởng tới sản phẩm đó. 6. Lod 500 : Yếu tố sản phẩm 3D này  là một vùng đặc trưng được xác nhận trong 1 quy trình của kích thước, hình dạng, vị trí, khối lượng và hướng đi. Thông tin ký tự cũng có thể bị ảnh hưởng tới yếu tố sản phẩm 3D.  

31
TH 08

TẠI SAO PHẢI CHUYỂN TỪ CAD 2D SANG REVIT 3D ?

+ Đối với Chủ Đầu Tư : biết trước được mô hình 3D công trình dự án trong tương lai, tối ưu hóa được chi phí, quản lý được thông tin trong quá trình vận hành .  + Đối với đơn vị Thầu chính : Nắm bắt được yêu cầu cụ thể của chủ đầu tư, chỉnh sửa dự án một cách nhanh chóng, truyền đạt thông tin được xuyến suốt của dự án.  + Đối với đơn vị Thầu phụ : Triển khai các bản vẽ shop drawing và bóc tách khối lượng vật tư một cách nhanh chóng.  


CAO TRUNG HAU (Mr.)
Director - Facebook
+84 0969 107 846
bimprovn.com@gmail.com

Tư vấn   : 02.822.434.646
Kỹ thuật : 02.822.484.646