top

Loading high quality images

BIM PRO VN CO.,LTD
phone

FHRE - BIM PRO VN - THỰC TẬP DOANH NGHIỆP 2022 - REVIT MEP

Thân gởi Quý Doanh Nghiệp một số thông tin về ứng cử viên Thực tập doanh nghiệp sắp tớ trong
tháng 02 / 2022. 
DỰ KIẾN TTDN TỪ 21/02/2022 - 15/04/2022. QUÝ Doanh Nghiệp có nhu cầu đăng ký sinh viên thực tập, xin vui lòng liên hệ sớm trước 1 tuần. 

 
Đang tải bình luận,....


CAO TRUNG HAU (Mr.)
Director - Facebook
+84 0969 107 846
bimprovn.com@gmail.com

Tư vấn   : 02.822.434.646
Kỹ thuật : 02.822.484.646