top

Loading high quality images

BIM PRO VN CO.,LTD
phone

DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐỒ HỘP

Giá: Liên hệ
Số lượng

Tên dự án:  Trạm xử lý nước thải sản xuất đồ hộp

Công suất: 1.000 m3/ngđ

Diện tích:    2.500 m2

 

 

Trạm được xây dựng với mục đích xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý nước thải đồ hộp.

Nước thải được tập trung vào hố thu vào được bơm lên hệ thống

Hệ thống được chia thành 3 cum: Cụm xử lý hóa lý đầu vào, cụm xử lý sinh học và cụm xử lý Hóa lý đợt 2.

Nước thải sau xử lý đạt cột B tiếu chuẩn 40:20011 BTNMT.
Đang tải bình luận,....