top

Loading high quality images

BIM PRO VN CO.,LTD
phone

DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG Ở NHA TRANG

Giá: Liên hệ
Số lượng

Tên dự án:  Trạm xử lý nước thải sinh hoạt bệnh viện 

Công suất: 250 m3/ngđ

Diện tích:   Khoảng 1.409 m2

 

 

Trạm được xây dựng với mục đích xử lý nước thải sinh hoạt từ bệnh viện.

Nước thải đen được tập trung vào hầm tự hoại, nước thải xám được tập trung vào hố thu gơm. Cả 2 được bơm lên bể điều hòa.
Kết hợp cụm xử lý sinh học gồm bể Anoxit, bể hiều khí truyền thống, và bể lọc bằng màng sinh học MBR. Cuối cùng là qua bể khử trùng trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Nước thải sau xử lý đạt cột B tiếu chuẩn 14:2008 BTNMT.
Đang tải bình luận,....