top

Loading high quality images

BIM PRO VN CO.,LTD
phone

17
TH 12

THIẾT KẾ MẠCH IN BẰNG ALTIUM DESIGNER KẾT HỢP LẬP TRÌNH ARDUINO ỨNG DỤNG IOT

Đến với khóa học các bạn sẽ thành thạo trong việc tạo một dự án vẽ mạch in theo đúng qui trình, học cách sắp xếp linh kiện và đi dây một cách chuyên nghiệp. Sau khóa học các bạn đều thành thạo thiết kế được mạch in 1-2 lớp. Với phương châm cầm tay chỉ việc cho từng học viên cho đến khi nào làm được mới thôi! Hỗ trợ học theo các dự án mới.

17
TH 12

THIẾT KẾ MẠCH IN BẰNG ALTIUM DESIGNER

Đến với khóa học các bạn sẽ thành thạo trong việc tạo một dự án vẽ mạch in theo đúng qui trình, học cách sắp xếp linh kiện và đi dây một cách chuyên nghiệp. Sau khóa học các bạn đều thành thạo thiết kế được mạch in 1-2 lớp. Với phương châm cầm tay chỉ việc cho từng học viên cho đến khi nào làm được mới thôi! Hỗ trợ học theo các dự án mới.

17
TH 12

LỊCH KHAI GIẢNG

Tổng hợp lịch khai giảng các khóa học tại BIM PRO VN, các bạn có thể click vào để xem lịch học chi tiêt tại đây. 


CAO TRUNG HAU (Mr.)
Director - Facebook
+84 0969 107 846
bimprovn.com@gmail.com

Tư vấn   : 02.822.434.646
Kỹ thuật : 02.822.484.646