top

Loading high quality images

BIM PRO VN CO.,LTD
phone

THIẾT KẾ VR & AR

View: 7222
Ở khóa học, tùy theo đối tượng có thể là Chủ Đầu Tư, Thầu Chính , Thầu Phụ cho các mảng Thiết kế, Tư vấn và Thi công Xây dựng. Chúng tôi hướng dẫn các bạn phân tích dự án VR & AR theo nhu cầu thực tế của khách hàng. Sau khóa học các bạn có thể thực hiện một dự án hoàn chỉnh theo công nghệ VR & AR . 
Đang tải bình luận,....


CAO TRUNG HAU (Mr.)
Director - Facebook
+84 0969 107 846
bimprovn.com@gmail.com

Tư vấn   : 02.822.434.646
Kỹ thuật : 02.822.484.646