top

Loading high quality images

BIM PRO VN CO.,LTD
phone

PHÂN TÍCH & MÔ PHỎNG NĂNG LƯỢNG

View: 5586

Ở khóa học này, các bạn có thể sử dụng phần mềm Revit Mep, Trace 700, Hap 4.3, CFD Simulation, Ansys, Ecotect 2011, Green building Analysys ... Để tính toán thiết kế và tối ưu hóa năng lượng cho các công trình xanh, thông gió tầng hầm, cân áp cầu thang, một cách trực quan và sinh động. 
 

Đang tải bình luận,....


CAO TRUNG HAU (Mr.)
Director - Facebook
+84 0969 107 846
bimprovn.com@gmail.com

Tư vấn   : 02.822.434.646
Kỹ thuật : 02.822.484.646