top

Loading high quality images

BIM PRO VN CO.,LTD
phone

NỘI QUY LỚP HỌC VÀ VIỆC HOÀN TRẢ HỌC PHÍ LỚP OFFLINE

View: 1091

NỘI QUY LỚP HỌC 

(Được áp dụng từ ngày 1/7/2019) 

- Đi học đầy đủ và đúng giờ, có điểm danh nhằm mục đích đánh giá quá trình học để xét việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học FREE (hoàn thành các bài tập GV giao và tham gia 80% số buổi học ), không đi muộn quá 20 phút.

- Khi đi học cần mang đầy đủ tài liệu học và hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà.

- Tôn trọng giảng viên và học viên cùng lớp, không hút thuốc trong lớp học.

- Giữ trật tự, không gây ra tiếng ồn (bao gồm việc nói chuyện với âm lượng lớn), làm ảnh hưởng tới giảng viên, học viên. 

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc im lặng (trong trường hợp có việc gấp phải ra khỏi khu vực lớp học khi nghe điện thoại).

- Không mang theo các vật nguy hiểm, dễ cháy nổ vào lớp học. Không thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự chung và đến các học viên khác hoặc gây tổn hại đến tài sản, uy tín của BIM PRO VN.

 - Có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chung. 

- Khi có thắc mắc các vấn đề liên quan đến khóa học Offline / Online thì liên hệ trực tiếp với Giảng viên hoặc tư vấn viên. 

 - Để bảo vệ quyền lợi của các bạn đã đóng học phí, các sản phẩm và tài liệu của TT BIM PRO VN cung cấp trong khóa học, không được phép chia sẻ hoặc sử dụng với mục đích thương mại khi chưa được sự đồng ý của GĐ BIM PRO VN, nếu trong suốt quá trình học TT BIM PRO VN phát hiện sẽ lập tức ngưng việc học của học viên mà không có nghĩa vụ hoàn trả học phí. Hoặc sau khi kết thúc khóa học, học viên vi phạm sẽ được xử lý theo pháp luật về luật bản quyền của TT BIM PRO VN.   

LƯU Ý: 

- Học viên chỉ được bảo lưu khóa học một lần duy nhất và phí bảo lưu là 200.000 VNĐ. 

- Trường hợp bảo lưu khóa học chỉ áp dụng đối với những học viên đã đóng đủ học phí.
 

- Các bạn học bổng (VOUCHER KHÓA HỌC) chỉ được đăng ký và tham gia lớp học 1 lần cùng với lớp offline trong các đợt tuyển sinh, khi đi đăng ký nhớ cầm theo VOUCHER để nộp lại.TT BIM PRO VN sẽ rà soát theo danh sách và đối chiếu để xác nhận đúng người trong đợt phát học bổng. VOUCHER đã phát không được quy ra bằng tiền hoặc chuyển nhượng. Thời gian tham gia khóa học tính từ ngày nhận VOUCHER trong vòng 6 tháng, sau 6 tháng sẽ không còn hiệu lực. 

- Học viên xin bảo lưu phải làm đơn xin bảo lưu có chữ ký xác nhận của Trung tâm cùng với học viên và tính thời gian bảo lưu kể từ khi đơn bảo lưu được duyệt bởi GĐ Trung Tâm. 

- Học viên đã học quá 50% thời lượng sẽ không được bảo lưu khóa học.

- Thời gian bảo lưu khóa học tối đa là 3 tháng. BIM PRO VN sẽ chỉ chấp nhận bảo lưu khóa học với những trường hợp học viên có lý do chính đáng. Các lý do chính đáng được chấp nhận:
  • Thời gian khóa học không còn phù hợp với lịch trình hiện tại của học viên.
  • Do đau ốm, bệnh tật (có dấu xác nhận của bệnh viện hoặc trung tâm y tế)
  •  Học viên đã thay đổi khóa học không được phép bảo lưu.

* Điều kiện áp dụng chung khi hoàn lại học phí, thay đổi khóa học : 

- Học viên được hoàn lại học phí trong các trường hợp sau : 
  • Liên hệ với TT trước ngày khai giảng 1 ngày.Sau ngày khai giảng, sẽ không được hoàn trả học phí và chuyển sang tình trạng bảo lưu khóa học hoặc chuyển sang lớp Online tương ứng.
  • Học viên phải giữ Biên lai Học phí khi đến giải quyết hoàn học phí hoặc bảo lưu khóa học. 
-  TT BIM PRO VN sẽ không giải quyết tất cả các yêu cầu nếu học viên không còn giữ Biên lai Học phí. Nếu có bất kỳ phát sinh gì trong suốt thời gian đăng ký và trong quá trình học từ phía học viên thì học viên phải mang Biên lai Học phí đến trực tiếp TT BIM PRO VN để giải quyết.
 

BIM PRO VN TRAINING CENTER 
ĐÃ DUYỆT

      GĐ. THS CAO TRUNG HẬU

Đang tải bình luận,....


CAO TRUNG HAU (Mr.)
Director - Facebook
+84 0969 107 846
bimprovn.com@gmail.com

Tư vấn   : 02.822.434.646
Kỹ thuật : 02.822.484.646