top

Loading high quality images

BIM PRO VN CO.,LTD
phone

THIẾT KẾ 3D/4D/5D BIM

View: 6361

Ở khóa học này, các bạn sẽ được hướng dẫn ứng dụng các phần mềm thiết kế 3D, như phần mềm Revit Architecture, Revit Structural, Revit Mep, Naviswork 4D, ... cho việc tạo các mô hình 3D, bốc tách khối lượng vật tư, kiểm tra xung đột, diễn hoạt tiến độ thi công một cách chuyên nghiệp.

Đang tải bình luận,....


CAO TRUNG HAU (Mr.)
Director - Facebook
+84 0969 107 846
bimprovn.com@gmail.com

Tư vấn   : 02.822.434.646
Kỹ thuật : 02.822.484.646