top

Loading high quality images

BIM PRO VN CO.,LTD
phone

15
TH 07

Các Công Nghệ AI, IOT & Big Data thay đổi bộ mặt ngành HVAC

In the good old days (not so long ago really), a chiller plant operator would go to the plantroom, open up a big log book and enter the parameters of the chiller plant. The readings would typically be from analog pressure gauges and temperature gauges (many of which would be showing readings that were just about close to the real values). Once entered into the log book, that was the end of the data recording till the next hourly reading. What happened in between the readings to the chiller was left to the compressor and the evaporator to handle.

25
TH 06

Camera 360 Tốt Nhất Trong Năm 2020

Đúng như tên gọi, camera 360 độ ghi lại toàn bộ thế giới xung quanh nó. Trong một thời gian, chúng rất phổ biến, một mặt hàng công nghệ nóng nếu bạn muốn. Chúng tôi đã thấy một lượng lớn các thiết bị mới, nhiều trong số đó là các tiện ích bổ sung cho điện thoại thông minh, tăng tốc vào năm 2016 khi Samsung tham gia cuộc đua với máy ảnh Gear 360 đầu tiên và tiếp tục trong vài năm tiếp theo.