top

Loading high quality images

BIM PRO VN CO.,LTD
phone

DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG Ở VŨNG TÀU

Giá: Liên hệ
Số lượng

Tên dự án:  Trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư

Công suất: 250 m3/ngđ

Diện tích:   Khoảng 1.248 m2

Đang tải bình luận,....