top

Loading high quality images

BIM PRO VN CO.,LTD
phone

19
TH 08

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CỤM BƠM HÚT MÀNG

CỤM BƠM HÚT MÀNG Là một trong những ứng dụng của BIM vào ngành Môi trường. BIM PRO VN tự hào giới giệu sản phẩm đã liên kết với các doanh nghiệp kết hợp công cụ Clound nhắm tối ưu hóa việ trao đổi giữa khách hàng và sản phẩm.

01
TH 06

GIẢI PHÁP REVIT 3D CHO NGÀNH MÔI TRƯỜNG

Với thời đại công nghệ và kinh tế phát triển, nhu cầu đời sống của người dân ngày càng cao, càng cần những phần mềm tính toán và thiết kế chính xác để xây dựng các công trình môi trường và kết cấu hệ thống cơ sở hạ tầng. Hiện nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ cho các ngành như môi trường, kiến trúc, xây dựng một trong số đó là phần mềm Revit.
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 


CAO TRUNG HAU (Mr.)
Director - Facebook
+84 0969 107 846
bimprovn.com@gmail.com

Tư vấn   : 02.822.434.646
Kỹ thuật : 02.822.484.646